2011 › POWSTANIE FIRMY
2011

 • Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej pod sieć radarów pogodowych EWR E700XD, w tym przygotowanie projektów, rozbudowa sieci energetycznej, budowa traktów światłowodowych i masztów oraz instalacja radarów na masztach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci WAN Meteo RL.
2012

 • Wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w zakresie systemów kontroli dostępu, CCTV, wideokonferencji i nagrywania rozmów oraz infrastruktury IT, wliczając w to zarówno urządzenia pasywne, jak i aktywne (serwery, macierze, urządzenia typu cienki klient) dla Centrum Operacyjnego MON.
 • Wykonanie systemu zasilania awaryjnego dla wojskowych radarów meteorologicznych, włączając w to dostawę i instalację UPS-ów typu true online wraz z systemem całodobowego monitoringu z użyciem sieci GPS i WAN.
 • Dostawa systemów wsparcia synoptyka, w skład których wchodziło własne oprogramowanie wspierające pracę synoptyków.

 • Dostawa systemu do odbioru i obrazowania danych z satelitów meteorologicznych EUMETCast DVB.
 • Dostawa systemów pionowego sondażu atmosfery na bazie rozwiązania SR-10 francuskiej firmy MODEM.
2013

 • Wykonanie systemu pozyskiwania, wymiany i wizualizacji danych meteorologicznych, w skład którego wchodziło m.in. wyposażenie sali audiowizualnej w ścianę świetlną z nagłośnieniem i automatyczną regulacją rolet oraz wykonanie systemu transmisji danych meteorologicznych wraz z dostawą oprogramowania Horace V.
 • Dostawa polowej stacji meteorologicznej na bazie terenowego samochodu Daily wraz z zabudową kontenerową i wyposażeniem w kilka systemów meteorologicznych, w tym system wsparcia synoptyka, automatyczny mobilny system pomiarów meteorologicznych IMS oraz system pomiarów wiatrów górnych TD-4.
2014

 • Dostawa wiatromierzy Windsonic-M z konwerterami SDI-12 firmy GILL Instruments dla IMGW.
 • Dostawa systemów pomiaru wiatrów górnych GPS PilotSonde firmy Meteomodem.
 • Dostawa sześciu polowych stacji meteorologicznych na bazie podwozia Sprinter 6x6 i zabudowy specjalistycznej, wyposażonych w systemy meteorologiczne: system wsparcia synoptyka, automatyczny mobilny system pomiarów meteorologicznych IMS oraz system pomiaru wiatrów górnych GPS PilotSonde.

2015

 • Dostawa systemu wizualizacji danych meteorologicznych HORACE V wraz z pakietem TDA (Tactical Decision Aids) firmy Met Office.
 • Dostawa mobilnych zestawów pomiarowych MZP 1.
2016

 • Dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych.
 • Dostawa balonów meteorologicznych i radiosond firmy Meteomodem do użytkowników systemów pomiaru wiatrów górnych.
 • Dostawa wiatromierzy i stacji pogodowych firmy GILL Instruments w ramach umowy dystrybucyjnej.
2017

 • Realizacja serwisu radarów meteorologicznych E700XD produkcji EWR Weather Radar Systems.
OBECNIE
TOP